NEWSLETTER Podatkowo-Księgowy nr 435 (11)
Newsletter podatkowo-księgowy - NEWSLETTERY.GOFIN.PL NEWSLETTER nr 11 (435)
Sobota, 10 kwietnia 2021 r.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
dla Księgowych i nie tylko ...
Gofin.pl poleca:
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Karta paliwowa
Zmiany w przepisach prawnych
PIT 2020 - Skorzystaj z darmowego programu PIT GOFIN 2020. Pobierz na Pit.Gofin.pl
Nowe publikacje:
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1090)
oraz dodatek do numeru:
Poradnik VAT nr 7 (535)
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie JPK_VAT z deklaracją. Propozycja zmian dotyczy wykazywania w JPK_V7M/V7K: paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone, faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, oznaczeń w zakresie grup towarów i usług (kodów GTU) oraz stosowanych procedur oraz zmniejszenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy o VAT.
oraz dodatek do numeru:
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (535)
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535)
Zasada istotności została określona w art. 8 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Wynika z niej, że określając zasady (politykę) rachunkowości należy zapewnić wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, przy zachowaniu zasady ostrożności. O zasadzie ostrożności mowa jest w art. 7 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zasada ta nakazuje wyceniać zasoby majątkowe jednostki i źródła ich pochodzenia, tak aby nie spowodować zniekształcenia wyniku finansowego. Zasadę istotności stosuje się z uwzględnieniem art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, który wprowadza możliwość stosowania uproszczeń, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.
oraz dodatek do numeru:
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530)
Niezależnie od tego czy praca jest wykonywana zdalnie z miejsca zamieszkania, również w warunkach telepracy, czy stacjonarnie w siedzibie, oddziale lub filii pracodawcy, pracodawca ma prawo stosować monitoring służbowej poczty elektronicznej. Wprowadzenie tej formy monitoringu musi być niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwe użytkowanie udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy. Pracodawca zamierzający stosować ww. formę monitoringu musi określić cele, zakres i sposób stosowania monitoringu służbowej poczty elektronicznej w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy, a w przypadku mniejszych firm, które nie mają obowiązku wydania regulaminu pracy i nie są stroną układu zbiorowego pracy w obwieszczeniu pracodawcy.
oraz dodatek do numeru:
Porady eksperta:
Zatarcie kary po roku
Wydruk e-ZLA
Okres zawieszenia
VAT od zakupu kasy
więcej porad eksperta znajdziesz 
sprawdź ofertę PRENUMERATY 2021 »

logo GOFIN

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 720 85 40, faks: 95 720 85 60,
infolinia: 800 162 732, e-mail: sklep@gofin.pl, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS 52107,
NIP 599-26-85-818, REGON 211070371, kapitał zakładowy: 10 000 000 zł.
www.gofin.pl | www.sgk.gofin.pl | www.czasopismaksiegowych.pl | www.gazetapodatkowa.pl | www.sklep.gofin.pl

Korespondencja została wysłana w oparciu o realizację zamówienia subskrypcji Newslettera zgodnie z Regulaminem Subskrypcji Newsletterów. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.