www.newslettery.gofin.pl

Regulamin subskrypcji Newsletterów

§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:
 1. Usługodawca / Administrator Danych Osobowych:
  Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.
  66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8
  tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60, infolinia: 800 162 732
  NIP: 599-26-85-818
  Kapitał zakładowy: 10.000.000 zł
  KRS 0000052107 (Zielona Góra),
 2. Zasoby - bazy danych składające się z pojedynczych oraz kompleksowych opracowań redakcyjnych, grafik, materiałów wideo, e-booków, e-wydań, e-publikacji, wzorów druków, przepisów, wskaźników i stawek, kalkulatorów, banerów reklamowych i innych form marketingowych oraz innych usług związanych z ww. materiałami, tworzące serwisy internetowe poświęcone tematyce podatkowo-księgowej i prawa pracy, udostępnione pod adresem internetowym wskazanym w opisie. Zasoby udostępnione są jako Zasoby darmowe, Zasoby płatne oraz Zasoby premium, przy czym szczegóły dotyczące zasobów płatnych i premium, w tym zawartość, ceny, zasady udostępniania, okresy dostępu, dostępy promocyjne itp., opisane są szczegółowo na stronach Sklepu internetowego.
 3. Newsletter - zbiór informacji przesyłanych cyklicznie na adres e-mail podany podczas Rejestracji w bazie Subskrybentów; Newsletter zawiera wstępne informacje z zakresu podatków, rachunkowości, prawa pracy, składek ZUS, prawa gospodarczego, przegląd zagadnień omawianych na łamach najnowszych numerów specjalistycznych czasopism dla księgowych i dziennika "Gazeta Podatkowa" oraz odnośniki do praktycznych narzędzi, w tym m.in. aktywnych druków, bazy przepisów prawnych, wskaźników i stawek, kalkulatorów; Newsletter zawiera także odnośniki do płatnych, jak i darmowych opracowań tematycznych zamieszczonych w Zasobach Usługodawcy, informacje o nowościach wprowadzonych w Zasobach, grafiki oraz banery reklamowe i inne formy marketingowe,
 4. Użytkownik / Subskrybent - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamówiła usługę Subskrypcji Newslettera,
 5. Subskrypcja  - usługa cyklicznego przesyłania Newslettera do Subskrybentów,
 6. Rejestracja  - zamówienie Subskrypcji Newslettera, czynność polegająca na wprowadzeniu do bazy Subskrybentów adresu e-mailowego, niezbędnego do realizacji tej usługi,
 7. Pliki cookies - tymczasowe pliki tekstowe zapisywane na komputerze Subskrybenta podczas użytkowania Zasobów, wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania lub usprawnienia korzystania z Zasobów Usługodawcy,
 8. Spersonalizowana reklama - oznacza zbieranie danych za pośrednictwem Zasobów lub innych źródeł w celach profilowania i dostarczania reklamy opartej na preferencjach lub zainteresowaniach znanych lub wywnioskowanych z zebranych danych oraz zbieranie danych o aktywności Użytkownika w ramach jednego Zasobu w celu profilowania i dostarczania reklamy opartej na tych danych za pośrednictwem innego Zasobu poprzez wyrażenie dobrowolnej zgody,

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji Subskrypcji oraz prawa i obowiązki Subskrybenta i Usługodawcy.
 2. Rodzaj Newsletterów, ich zawartość, częstotliwość wysyłki oraz inne informacje opisane są szczegółowo pod adresem https://newslettery.gofin.pl. Pod tym adresem można zapoznać się również z najnowszym wydaniem wszystkich Newsletterów oferowanych przez Usługodawcę.

§ 3. Wymagania techniczne

 1. Usługodawca zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Subskrypcji dla urządzeń końcowych (komputer, tablet, smartfon) spełniających następujące wymagania:
  1. podłączenie urządzenia końcowego do sieci internet,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. system operacyjny:
   • Microsoft Windows 7 lub nowsza,
   • Mac OS X 10.7 lub nowsza,
   • Android 5.1 lub nowsza
   • IOS 9.3 lub nowsza.
  4. przeglądarki internetowe obsługujące standard HTML5 oraz Java Script:
   • MS Windows:
    • Opera w wersji 38 lub nowsza
    • Firefox w wersji 47 lub nowsza
    • Chrome w wersji 52 lub nowsza
    • Edge w wersji 20 lub nowsza
   • Mac OS:
    • Opera w wersji 38 lub nowsza
    • Firefox w wersji 47 lub nowsza
    • Chrome w wersji 52 lub nowsza
    • Safari 9
   • Android:
    • Chrome w wersji 52 lub nowsza
    • Firefox 59
    • Opera, Opera Mini
   • IOS:
    • Safari 
    • Firefox 9.0
    • Chrome w wersji 52 lub nowsza
    • Opera Mini 16
  5. włączenie obsługi Plików cookies*.

   *Każda przeglądarka internetowa umożliwia użytkownikom konfigurację ustawień odpowiedzialnych za zarządzanie Plikami cookies. Szczegóły na temat konfiguracji ustawień przeglądarki można znaleźć w pomocy przeglądarki internetowej lub na stronie internetowej producenta przeglądarki.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w celu wykonania prac modernizacyjnych lub przeglądów konserwacyjnych urządzeń odpowiedzialnych za dostarczanie informacji zawartych w Newsletterach, trwających nie dłużej niż 1% czasu całkowitej liczby godzin w danym miesiącu.

§ 4. Zasady korzystania

 1. Newslettery rozsyłane są w określonych odstępach czasowych w postaci poczty elektronicznej na adresy e-mail dodane do bazy Subskrybentów.
 2. Możliwość Rejestracji w bazie Subskrybentów oraz otrzymywania Newsletterów ma każdy użytkownik internetu zainteresowany tą usługą.
 3. Rejestracja w bazie Subskrybentów jest bezpłatna i nie jest uzależniona od zakupu innych produktów Usługodawcy, w tym od posiadania prenumeraty Czasopism lub Gazety lub posiadania ważnego abonamentu na dostęp do Zasobów Usługodawcy.
 4. Rejestracja w bazie Subskrybentów dokonywana jest poprzez formularz Rejestracji, dostępny pod adresem https://newslettery.gofin.pl
 5. Po dokonaniu Rejestracji na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem zwrotnym, aktywującym Subskrypcję Newslettera. Poprzez kliknięcie w link zwrotny, Subskrybent potwierdza poprawność podanego adresu e-mail oraz wolę korzystania z Subskrypcji.
 6. Subskrypcja Newslettera rozpoczyna się po aktywacji Subskrypcji zgodnie z częstotliwością danego Newslettera.
 7. W każdej chwili Subskrybent ma możliwość rezygnacji z Subskrypcji pojedynczego Newslettera lub całej usługi. W tym celu w każdym przesłanym Newsletterze Usługodawca udostępnia link do strony, na której Subskrybent może dokonać takiej czynności.
 8. Z chwilą dokonania rezygnacji na adres Subskrybenta nie będzie przesyłany Newsletter, dla którego nastąpiła rezygnacja lub też – gdy rezygnacja dotyczyła wszystkich Newsletterów - Subskrypcja zostanie wyłączona całkowicie.

§ 5. Prawa autorskie

 1. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w przesyłanych Newsletterach należą do Usługodawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.).
 2. Otrzymanie Newslettera nie oznacza nabycia przez Subskrybenta jakichkolwiek praw autorskich, Subskrybent może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Żadna część, jak i całość Newslettera nie może być powielana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek inny sposób włącznie z kopiowaniem i zamieszczaniem w internecie. Użycie lub wykorzystanie treści w całości lub w części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

§ 6. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika w związku ze świadczoną usługą są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności i plików cookies Usługodawcy.

§ 7. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację Subskrypcji Newslettera spowodowaną:
  • działaniem sił wyższych,
  • awarią powstałą z winy Subskrybenta lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym Subskrybenta,
  • jakością łącza (połączenia) Subskrybenta z siecią internet,
  • awariami urządzeń dostawców internetu Subskrybenta.
 2. Newslettery nie stanowią opinii prawnych, urzędowej interpretacji przepisów ani innego oficjalnego stanowiska organów państwowych i nie mogą zastępować materiałów urzędowych, których treść określają obowiązujące przepisy prawa.

§ 8. Procedura reklamacyjna

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia Subskrypcji należy zgłaszać w terminie 14 dni od stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości.
 2. Zgłoszenia reklamacji można dokonać:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy rwe@gofin.pl,
  2. pod numerem telefonu 95 720 85 40, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 17:00,
  3. faksem na numer: 95 720 85 60,
  4. pisemnie na adres Usługodawcy: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać adres e-mailowy podany podczas Rejestracji w bazie Subskrybentów, treść reklamacji oraz numer telefonu lub adres kontaktowy, na który ma zostać wysłana informacja zwrotna.
 4. Czas na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie usługobiorcy informacji zwrotnych wynosi 7 dni.
 5. Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną lub telefonicznie, zgodnie z danymi kontaktowymi, podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 9. Przepisy końcowe

Regulamin subskrypcji Newsletterów dostępny jest pod adresem https://newslettery.gofin.pl/regulamin.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.