NEWSLETTER Kadrowego nr 475 (14)
Newsletter Kadrowego - NEWSLETTERY.GOFIN.PL NEWSLETTER nr 14 (475)
Środa, 7 kwietnia 2021 r.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Aktualności kadrowo-płacowe

Emeryci i renciści, oprócz waloryzacyjnej podwyżki swoich świadczeń, mogą obecnie otrzymywać dodatkowe świadczenia roczne, tj. tzw. 13., a w 2021 r. także 14. emeryturę. Oba dodatkowe świadczenia zostały ustalone w wysokości odpowiadającej kwocie najniższej emerytury. Przy czym, o ile pierwsze należne jest bez względu na wysokość świadczenia podstawowego, to wypłata drugiego i jego wysokość uzależniona będzie od tej wartości. Ponadto warunkiem uzyskania prawa do 13. i 14. emerytury jest posiadanie niezawieszonego prawa do świadczenia podstawowego na wskazany przez ustawodawcę dzień.

W bieżącym roku kalendarzowym, za sprawą ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. poz. 432), emeryci i renciści, a także inni wskazani w tej ustawie świadczeniobiorcy, oprócz 13., otrzymają także 14. emeryturę.

O jej przyznaniu będzie decydowało niezawieszone prawo do świadczenia podstawowego na dzień 31 października 2021 r.

14. emerytura, podobnie jak 13. emerytura w 2021 r., ma być wypłacana w wysokości kwoty najniższej emerytury obowiązującej od dnia 1 marca 2021 r., tj. 1.250,88 zł brutto (patrz: Tabela 1), jednak na pełną jej kwotę będą mogły liczyć wyłącznie osoby, których świadczenie podstawowe przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie będzie przekraczało kwoty 2.900 zł brutto.

Gdy kwota brutto świadczenia podstawowego przekroczy tę wartość, wysokość 14. emerytury będzie pomniejszana zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że kwota najniższej emerytury, obowiązująca od dnia 1 marca 2021 r. (tj. 1.250,88 zł), zostanie pomniejszona o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a kwotą 2.900 zł, ale nie więcej niż o kwotę najniższej emerytury (1.250,88 zł). Biorąc pod uwagę powyższe, 14. emerytury nie otrzymają osoby uprawnione, których świadczenie podstawowe wynosi 4.150,88 zł brutto lub więcej.

Zobacz więcej ciekawych zagadnień w najnowszym numerze:
Nowości w ubezpieczeniach i prawie pracy
Program DRUKI Gofin - aktywne wzory druków i umów. Niezbędny w każdej firmie i instytucji! Wersja komercyjna z funkcją e-Sprawozdanie finansowe (Bilans XML). Sklep.Gofin.pl
Kadry w poradach ekspertów
Polecamy tematy
Przepisy prawne
Prawo pracy
Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu (...)
Ubezpieczenia i świadczenia
Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu (...)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002 r. w (...)
COVID-19
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.03.2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów (...)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26.03.2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania (...)
TARCZA ANTYKRYZYSOWA
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31.03.2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania (...)
Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25.03.2021 r. w sprawie (...)
Podróże służbowe
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Kalkulatory
Kalkulator składki na ubezpieczenie wypadkowe - od 1 kwietnia 2021 r. - NOWOŚĆ !
Kalkulator wynagrodzeń
Kalkulator minimalnego wynagrodzenia za pracę
Kalkulator stawki dziennej świadczenia chorobowego
Kalkulator najniższej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
Kalkulator maksymalnej kwoty potrącenia z wynagrodzenia za pracę pracownika niebędącego uczestnikiem PPK i niekorzystającego ze zwolnienia z PIT
Kalkulator obliczania okresu zasiłkowego
Kalkulator wysokości świadczenia rehabilitacyjnego
Kalkulator stażu pracy
Kalkulator umów na czas określony
Kalkulator stażu urlopowego
Kalkulator urlopu wypoczynkowego za część roku ze względu na okres pracy
Sprawdzanie, kto w danym miesiącu ukończy powszechny wiek emerytalny
Kalkulator obliczenia wpłat do PPK
Reklama
Reklamuj się w naszych Czasopismach, Gazecie i Serwisach Internetowych.
Atrakcyjne rabaty !
Biuro Reklamy:
tel. 95 720 85 50,
e-mail: reklama@gofin.pl

logo GOFIN

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 720 85 40, faks: 95 720 85 60,
infolinia: 800 162 732, e-mail: sklep@gofin.pl, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS 52107,
NIP 599-26-85-818, REGON 211070371, kapitał zakładowy: 10 000 000 zł.
www.gofin.pl | www.sgk.gofin.pl | www.czasopismaksiegowych.pl | www.gazetapodatkowa.pl | www.sklep.gofin.pl

Korespondencja została wysłana w oparciu o realizację zamówienia subskrypcji Newslettera zgodnie z Regulaminem Subskrypcji Newsletterów. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.