NEWSLETTER Budżetowy nr 14 (11)
Newsletter Budżetowy - NEWSLETTERY.GOFIN.PL NEWSLETTER nr 11 (14)
Poniedziałek, 15 kwietnia 2019 r.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Temat dnia

Czy w sprawozdaniu Rb-NDS w pozycji "udzielone pożyczki" wykazywać pożyczkę udzieloną stowarzyszeniu i w konsekwencji ujmować też w pozycji "spłata udzielonych pożyczek"? Rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej przewiduje wyjątek odnośnie wykazywania pewnych pożyczek i według nas może mieć zastosowanie poprzez analogie do pożyczek udzielanych innym podmiotom z budżetu gminy.

Jednostki samorządu terytorialnego upoważnione są do udzielania pożyczek. Potwierdzenie tej koncepcji odnajdujemy choćby w art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), gdzie postanowiono, że czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych dokonuje dwóch członków zarządu wskazanych w uchwale przez zarząd. Dla ważności tych czynności konieczna jest kontrasygnata skarbnika jednostki samorządu terytorialnego. W gminie czynności prawnych, o których mowa wyżej, dokonuje wójt, burmistrz, prezydent miasta (zob. art. 262 ust. 2 ww. ustawy).

Nowości dla sfery budżetowej (podatki, rachunkowość, inne)
SerwisBudżetowy.pl - najnowsze wyjaśnienia i porady
Jednostki samorządu terytorialnego
Jednostki oświatowe
Inne jednostki i zakłady budżetowe
Instytucje kultury
Służba zdrowia
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
15 kwietnia 2019 r. (pn)
wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za kwiecień (...)
złożenie kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I (...)
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za I kwartał 2019 r. - (...)
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 (...)
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL za I kwartał (...)
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za I kwartał 2019 r. - (...)
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2019 r. (...)
16 kwietnia 2019 r. (wt)
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za I kwartał 2019 (...)
18 kwietnia 2019 r. (cz)
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów (...)
23 kwietnia 2019 r. (wt)
wpłata za marzec 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek (...)
wpłata za marzec 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów (...)
wpłata za marzec 2019 r. przez płatników, o których mowa (...)
wpłata za marzec 2019 r. na PFRON
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za (...)

logo GOFIN

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 720 85 40, faks: 95 720 85 60,
infolinia: 800 162 732, e-mail: prenumerata@gofin.pl, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS 52107,
NIP 599-26-85-818, REGON 211070371, kapitał zakładowy: 10 000 000 zł.
www.gofin.pl | www.sgk.gofin.pl | www.czasopismaksiegowych.pl | www.gazetapodatkowa.pl | www.sklep.gofin.pl

Korespondencja została wysłana w oparciu o realizację zamówienia subskrypcji Newslettera zgodnie z Regulaminem Subskrypcji Newsletterów. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.