NEWSLETTER Budżetowy nr 130 (19)
Newsletter Budżetowy - NEWSLETTERY.GOFIN.PL NEWSLETTER nr 19 (130)
Wtorek, 5 lipca 2022 r.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Temat dnia

Na pracodawcy ciąży szereg obowiązków z zakresu bhp, przy czym część z nich aktualizuje się w pewnych okresach roku kalendarzowego. Do takich sezonowych obowiązków w okresie letnim należy m.in. zapewnienie pracownikom napojów dostosowanych do temperatury otoczenia. Pracodawca może też (lub musi) podjąć inne działania zmierzające do osłabienia negatywnego wpływu wysokich temperatur na środowisko pracy.

Zimne napoje profilaktyczne

Jednym z obowiązków pracodawcy z zakresu bhp jest zapewnienie wszystkim pracownikom, bez względu na rodzaj wykonywanej przez nich pracy, wody zdatnej do picia lub innych napojów - w tym profilaktycznych, jeżeli pracownik jest zatrudniony w warunkach szczególnie uciążliwych. Wymóg taki ciąży na pracodawcy na mocy art. 232 Kodeksu pracy oraz § 112 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.).

Warunki realizacji wskazanych obowiązków określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. z 1996 r. poz. 279 ze zm.). Na jego podstawie pracodawca zapewnia napoje profilaktyczne pracownikom zatrudnionym m.in.:

  • w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25 °C,
  • przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powyżej 25 °C,
  • na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 °C.

Trzeba podkreślić, że gorący mikroklimat nie jest tożsamy z wysokimi temperaturami. W przypadku mikroklimatu gorącego konieczne jest ustalenie wskaźnika obciążenia termicznego, na podstawie metody pomiaru określonego przez Polską Normę: PN-EN 27243: 2005: Środowiska gorące. Jeżeli pracownicy są zatrudnieni w warunkach gorącego mikroklimatu, przysługują im napoje dodatkowo wzbogacone o sole mineralne i witaminy.

Nowości dla sfery budżetowej (podatki, rachunkowość, inne)
SerwisBudżetowy.pl - najnowsze wyjaśnienia i porady
Jednostki samorządu terytorialnego
Jednostki oświatowe
Instytucje kultury
Służba zdrowia
Jednostki pomocy społecznej
Inne jednostki i zakłady budżetowe
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
5 lipca 2022 r. (wt)
złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku (...)
wpłata składek ZUS za czerwiec 2022 r. - jednostki (...)
7 lipca 2022 r. (cz)
wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2022 r. od (...)
8 lipca 2022 r. (pt)
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartały 2022 r. (...)
11 lipca 2022 r. (pn)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 (...)
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za II kwartały 2022 r. (...)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2022 r. (...)
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za II kwartały 2022 r. (...)
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-28NWS za II kwartały 2022 r. (...)
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za II kwartał 2022 r. (...)
złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał (...)
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za II kwartały 2022 r. (...)
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za II kwartały 2022 r. (...)
12 lipca 2022 r. (wt)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu (...)
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartały 2022 r. (...)
złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał (...)
14 lipca 2022 r. (cz)
złożenie kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II (...)
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za II kwartały 2022 r. (...)
15 lipca 2022 r. (pt)
wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za lipiec (...)

logo GOFIN

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 720 85 40, faks: 95 720 85 60,
infolinia: 800 162 732, e-mail: sklep@gofin.pl, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS 52107,
NIP 599-26-85-818, REGON 211070371, kapitał zakładowy: 10 000 000 zł.
www.gofin.pl | www.sgk.gofin.pl | www.czasopismaksiegowych.pl | www.gazetapodatkowa.pl | www.sklep.gofin.pl

Korespondencja została wysłana w oparciu o realizację zamówienia subskrypcji Newslettera zgodnie z Regulaminem Subskrypcji Newsletterów. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.