NEWSLETTER Budżetowy nr 85 (10)
Newsletter Budżetowy - NEWSLETTERY.GOFIN.PL NEWSLETTER nr 10 (85)
Poniedziałek, 5 kwietnia 2021 r.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Temat dnia

30 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 572).

Celem tego rozporządzenia jest zapewnienie prawidłowej realizacji przez jednostki obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych wynikających m.in. z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a także rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie rachunkowości budżetowej.

Z rozporządzenia zmieniającego wynika m.in., iż w przypadku jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, termin określony w:

  • art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości przedłuża się o miesiąc,
  • art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości przedłuża się o miesiąc,
  • art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości przedłuża się o miesiąc.
Nowości dla sfery budżetowej (podatki, rachunkowość, inne)
SerwisBudżetowy.pl - najnowsze wyjaśnienia i porady
Jednostki samorządu terytorialnego
Jednostki oświatowe
Inne jednostki i zakłady budżetowe
Instytucje kultury
Służba zdrowia
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
6 kwietnia 2021 r. (wt)
wpłata składek ZUS za marzec 2021 r. - jednostki (...)
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za IV kwartały 2020 r. (...)
złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku (...)
7 kwietnia 2021 r. (śr)
wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2021 r. od (...)
8 kwietnia 2021 r. (cz)
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za I kwartał 2021 r. - (...)
12 kwietnia 2021 r. (pn)
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 (...)
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za I kwartał 2021 r. - (...)
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2021 r. (...)
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za I kwartał 2021 r. - (...)
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za I kwartał 2021 r. - (...)

logo GOFIN

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 720 85 40, faks: 95 720 85 60,
infolinia: 800 162 732, e-mail: sklep@gofin.pl, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS 52107,
NIP 599-26-85-818, REGON 211070371, kapitał zakładowy: 10 000 000 zł.
www.gofin.pl | www.sgk.gofin.pl | www.czasopismaksiegowych.pl | www.gazetapodatkowa.pl | www.sklep.gofin.pl

Korespondencja została wysłana w oparciu o realizację zamówienia subskrypcji Newslettera zgodnie z Regulaminem Subskrypcji Newsletterów. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.